Kemitraan

Mitra Kerjasama Amal Insani Publisher adalah sebagai berikut;

  • IDRI Banten
  • IKAPI Banten
  • ISEI Banten
  • ICMI Banten
  • RSI Banten
  • AFBESI